Τελευταία άρθρα

 • Κάρτα Αγρότη από Δευτέρα 30 Μαρτίου
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους κτηνοτρόφους δεν έχουν μαζί τους κάποια βεβαίωση μετακίνησης.
  Συντάχθηκε από
 • Γαλακτοπαραγωγή και ενσίρωμα
  Συντάχθηκε από
 • Διατροφή Γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Τεράστια πρόστιμα για την μη έγκυρη δήλωση παράδοσης γάλακτος
  Συντάχθηκε από
 • Αύξηση γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Υγιή πρόβατα - Κερδοφόρος εκτροφή
  Συντάχθηκε από
 • Στάβλος απολύμανση - Τέλος οι μυρωδιές και οι μύγες !!!
  Συντάχθηκε από
 • Τι είναι η Τρομώδης νόσος(scrapie)?
  Συντάχθηκε από

10, Φεβ, 2020
Γαλακτοπαραγωγή και ενσίρωμα

Τι είναι το ενσίρωμα

Η ενσίρωση είναι μέθοδος συντήρησης νωπών υλικών , με οξίνηση και χρησιμοποιείται για όλα τα είδη χλωρής φυτικής ύλης. Η χλόη κόβεται και τεμαχίζεται με τα σιροκοπτικά μηχανήματα και μεταφέρεται στο σιρό, όπου συμπιέζεται για να φύγει ο αέρας και ο σιρός κλείνεται αεροστεγώς. Λόγω της απουσίας του αέρα αναπτύσσονται στελέχη αναερόβιων γαλακτοβακίλων που παράγουν γαλακτικό και οξικό οξύ, στοιχεία που συμμετέχουν υπό προϋποθέσεις στην παραγωγή του γάλακτος. Η συγκέντρωση των οξέων όμως μέσα στη φυτική μάζα δημιουργεί όξινο περιβάλλον (μείωση του PH). Η μεγάλη μείωση του PH (<4) μαζί με την απουσία αέρα, αναστέλλουν την συντήρηση της φυτικής μάζας.
Η φυτική μάζα περιέχει και παθογόνους μικροοργανισμούς (εντεροβακτήρια, κλωστρίδια, μύκητες κλπ) που διασπούν τις πρωτεΐνες της χλόης και παράγουν αμμωνία και βουτυρικό οξύ(κλωστρίδια). Ο αποκλεισμός αυτών εξαρτάται από την σωστή ενσίρωση δηλαδή τον καλό αποκλεισμό του αέρα και κυρίως τη σύντομη παραγωγή γαλακτικού οξέος ώστε η τιμή του PH να είναι κοντά στο 4.


Διατροφή με ενσίρωμα

Τα ενσιρώματα χρησιμοποιούνται για την διατροφή των ζώων και συμβάλουν στην αυξημένη γαλακτοπαραγωγή. Υπάρχουν όμως και τα αρνητικά στη χρήση τους. Τέτοια είναι η μείωση των λιπαρών του γάλακτος και διάφορα πεπτικά ενοχλήματα. Τα ενσιρώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σωστά παρασκευασμένα και στα ζώα που τρώνε ενσίρωμα να φροντίζουμε για την προληπτική φαρμακευτική αγωγή τους.