Τελευταία άρθρα

 • Κάρτα Αγρότη από Δευτέρα 30 Μαρτίου
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους κτηνοτρόφους δεν έχουν μαζί τους κάποια βεβαίωση μετακίνησης.
  Συντάχθηκε από
 • Γαλακτοπαραγωγή και ενσίρωμα
  Συντάχθηκε από
 • Διατροφή Γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Τεράστια πρόστιμα για την μη έγκυρη δήλωση παράδοσης γάλακτος
  Συντάχθηκε από
 • Αύξηση γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Υγιή πρόβατα - Κερδοφόρος εκτροφή
  Συντάχθηκε από
 • Στάβλος απολύμανση - Τέλος οι μυρωδιές και οι μύγες !!!
  Συντάχθηκε από
 • Τι είναι η Τρομώδης νόσος(scrapie)?
  Συντάχθηκε από

27, Ιαν, 2020
Προσοχή: Τεράστια πρόστιμα για την μη έγκυρη δήλωση παράδοσης γάλακτος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008, (ΦΕΚ 964 Β’/21-03-2019), άρθρο 6, πρέπει ο κάθε παραγωγός γάλακτος μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020 να υποβάλλει ηλεκτρονικά, στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος.

Σας εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή ότι η μη τήρησή της υποχρέωσης αυτής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυστηρές διοικητικές κυρώσεις με υψηλά πρόστιμα.

Μην φοβάστε, η διαδικασία είναι απλή.

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβάλονται κάθε τρίμηνο, και πρέπει απλά να περιγράφουν ανα μήνα και ανα είδος γάλακτος πόσα κιλά γάλα και τι αξίας παραδώσατε στον γαλατά σας. Δείτε το σχετικό παράδειγμα παρακάτω

παράδειγμα δήλωσης αναλυτικής κατάστασης παραδοσης γαλακτος

 

Για αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας  κατεβάστε το σχετικό αρχείο 

Η δήλωση που θα πρέπει να υποβάλετε άμεσα μέχρι 31/01/2020, θα αφορά στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο).

Για την υποβολή θα χρειαστείετε  τους κωδικούς πρόσβασης του TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ξεκινήστε την υποβολή τώρα εδώ: Υποβολή τριμηνιαίας συγκεντρωντικής αναλυτικής δήλωσης παραδόσεων γάλακτος