Τελευταία άρθρα

 • Κάρτα Αγρότη από Δευτέρα 30 Μαρτίου
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους κτηνοτρόφους δεν έχουν μαζί τους κάποια βεβαίωση μετακίνησης.
  Συντάχθηκε από
 • Γαλακτοπαραγωγή και ενσίρωμα
  Συντάχθηκε από
 • Διατροφή Γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Τεράστια πρόστιμα για την μη έγκυρη δήλωση παράδοσης γάλακτος
  Συντάχθηκε από
 • Αύξηση γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Υγιή πρόβατα - Κερδοφόρος εκτροφή
  Συντάχθηκε από
 • Στάβλος απολύμανση - Τέλος οι μυρωδιές και οι μύγες !!!
  Συντάχθηκε από
 • Τι είναι η Τρομώδης νόσος(scrapie)?
  Συντάχθηκε από

28, Ιαν, 2020
Διατροφή Γαλακτοπαραγωγής

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφέρθηκε, (πατήστε ΕΔΩ) ότι ένας για τους βασικούς παράγοντες για την αυξημένη γαλακτοπαραγωγή είναι και η διατροφή των ζώων.

Τέσσερα χαρακτηριστικά της διατροφής συμβάλουν στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του γάλακτος.

• Η ποσότητα των χορηγούμενων ζωοτροφών
• Η ποιότητα των χορηγούμενων ζωοτροφών
• Η αναλογία μεταξύ χονδροειδών (πχ τριφύλλι) και συμπυκνωμένων (πχ μείγμα καρπών) ζωοτροφών σε σχέση με τις διάφορες φάσεις (συντήρηση , οχεία, κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή) του ετήσιου κύκλου των ζώων.
• Η υφή του χορηγούμενου σιτηρεσίου. Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα αναλύσουμε σε επόμενα άρθρα.

Ποσότητα και ποιότητα

Γενικά δεν θα πρέπει να τσιγκουνευόμαστε στην ποσότητα και την ποιότητα του σιτηρεσίου προκειμένου τα ζώα μας να έχουν την σωστή θρεπτική κατάσταση. Κάθε ζώο αποτελεί μια μηχανή παραγωγής γάλακτος που η απόδοσή της εξαρτάται από την φυσική κατάσταση, το είδος και την τροφοδοσία της. Κάθε ζώο πρέπει να προσλαμβάνει την ενέργεια και τις αζωτούχες ουσίες που χρειάζεται ανάλογα με τον σωματότυπου, τον σταυλισμό και την παραγωγή γάλακτος που έχει. Για κάθε λίτρο παραγόμενου γάλακτος με λιπαρά 7.5, απαιτείται ενέργεια 5Mj ΚΕΓ που αντιστοιχεί σε 600γραμ περίπου συμπυκνωμένων τροφών, πλέον των αναγκών συντήρησης του ζώου.

Σωστή χορήγηση σιτηρεσίου

Ο σωστός μεταβολισμός κάθε ζώο σχετίζεται με την υγεία του και την σύσταση του σιτηρεσίου. Φροντίδα είναι να έχουμε ζώα με μεγάλο προστόμαχο (μεγάλη κοιλία) και να διατηρείται το ph περίπου στο 7, αλλιώς θα έχουμε οξέωση. Η βόσκηση να γίνεται αφού έχει υποχωρήσει η πρωινή υγρασία των χόρτων. Επιβάλλεται να χορηγείται καρπός (ενέργεια) πριν την βόσκηση η την χορήγηση χονδροειδούς τροφής (σταβλισμένα). Οι συμπυκνωμένες τροφές (καρπός) πρέπει να χορηγούνται σε δόσεις ώστε να αποφεύγονται πεπτικές ανωμαλίες. Οι οινώδεις ουσίες συμβάλουν σημαντικά στην υγεία του πεπτικού συστήματος του ζώου, για αυτό κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση άχυρου. Οι χονδροειδής ζωοτροφές – κατά την φάση της γαλακτοπαραγωγής- πρέπει να συμβάλουν σε ποσοστό πάνω από το μισό (50%) στο ολικό σιτηρέσιο και τούτο γιατί αυξάνουν την παραγωγή της μικροβιακής πρωτεΐνης στην μεγάλη κοιλία, που έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολική ισορροπία για την παραγωγή του γάλακτος.

Βιταμινες και ιχνοστοιχεία

Τέλος σημαντικό είναι και ο ρόλος των βιταμινών και ιχνοστοιχείων στην διατροφή των ζώων. Οι βιταμίνες διασφαλίζουν την κανονική λειτουργία των οργάνων των ζώων και άρα της αποδοτικότητας. Τα ιχνοστοιχεία (χαλκός, ψευδάργυρος, σελήνιο, ιώδιο κλπ) και τα μακροστοιχεία (ασβέστιο, φώσφορος, νάτριο, μαγνήσιο κλπ) συμβάλουν στην σωστή ανάπτυξη του ζώου, την σύνθεση του γάλακτος, τη ρύθμιση του Ph, την ενεργοποίηση των ενζύμων κλπ. Όλα αυτά είναι ανόργανα στοιχεία που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πρέπει να χορηγούνται σε σωστές αναλογίες με την συμβουλή κατάλληλων προσώπων.