Τελευταία άρθρα

 • Κάρτα Αγρότη από Δευτέρα 30 Μαρτίου
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους κτηνοτρόφους δεν έχουν μαζί τους κάποια βεβαίωση μετακίνησης.
  Συντάχθηκε από
 • Γαλακτοπαραγωγή και ενσίρωμα
  Συντάχθηκε από
 • Διατροφή Γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Προσοχή: Τεράστια πρόστιμα για την μη έγκυρη δήλωση παράδοσης γάλακτος
  Συντάχθηκε από
 • Αύξηση γαλακτοπαραγωγής
  Συντάχθηκε από
 • Υγιή πρόβατα - Κερδοφόρος εκτροφή
  Συντάχθηκε από
 • Στάβλος απολύμανση - Τέλος οι μυρωδιές και οι μύγες !!!
  Συντάχθηκε από
 • Τι είναι η Τρομώδης νόσος(scrapie)?
  Συντάχθηκε από

05, Ιαν, 2020
Αύξηση γαλακτοπαραγωγής

Καθαρόαιμα Κριάρια βασικός παράγοντας.

Πρέπει να γίνεται επιλογή καθαρόαιμων κριών. Μέλημα του κάθε κτηνοτρόφου θα πρέπει να είναι "η ομοιομορφία και καθαρότητα αίματος της φυλής που έχει στην εκτροφή του". Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κριοί της εκτροφής που πρέπει να είναι καθαρόαιμοι της φυλής τους ανεξάρτητα από την φυλή της προβατίνας. Διασταυρώσεις μεταξύ φυλών δεν έχουν αποτελέσματα οσον αναφορα την βελτίωση των Κριών. Η γενετική βελτίωση των κριών έχει αποδώσει άριστα αποτελέσματα, και έχουμε ζώα με ιδιαίτερα γονοτυπικά χαρακτηριστικά που συντελούν στη αυξημένη παραγωγικότητα της μονάδας μας.

Κάθε χρόνο αντικατάσταση 20%-30% των ζώων

Ζώα μειωμένης γαλακτοπαραγωγής, με ανατομικές δυσμορφίες στο μαστό και αλλού, δεύτερη φορά στέρφα, κακής σωματικής διάπλασης η ασθενικά αντικαθίστανται χωρίς πολλές σκέψεις. Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται αντικατάσταση 20%-30% των ζώων της εκτροφής ώστε να έχουμε μέσο όρο ηλικίας των ζώων τα 3-4 χρόνια.

Σταύλος και διαχείριση των ζώων

Οι συνθήκες διατήρησης και διαχείρισης των ζώων συμμετέχουν στην παραγωγικότητα την εκτροφής. Ο σταύλος πρέπει να διατηρείται καθαρός, χωρίς μικροβιακό φορτίο, με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Πρέπει να τηρείται πρωτόκολλο εμβολιασμού των ζώων σε ετήσια βάση. Η κουρά και το κόψιμο των νυχιών των ζώων είναι απαραίτητο να γίνεται τουλάχιστον κάθε χρόνο. Η συμπεριφορά μας ή του προσωπικού προς τα ζώα πρέπει να είναι ανάλογη ώστε αυτά να μένουν ήρεμα και χαλαρά και να μη στρεσάρονται. Ειδικότερα στην φάση των οχειών, της γέννας και στην αρχή της γαλακτικής φάσης συνιστάται προσοχή.

Η διατροφή- παράγοντας για αύξηση της γαλακτοπαραγωγής

Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα για αύξηση της γαλακτοπαραγωγής. Βασικά στοιχεία αποτελούν η ποσότητα και η ποιότητα των ζωοτροφών. Η ποσότητα της τροφής εξαρτάται από την φάση “ανάπτυξη-συντήρηση – κυοφορία- γαλακτοπαραγωγή” και θα επανέλθουμε σύντομα με συγκεκριμένο άρθρο. Η ποιότητα των ζωοτροφών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποσότητα αλλά και την ποιότητα της γαλακτοπαραγωγής.

Στόχος μας είναι “καθαρά αίματα” με τους κατάλληλους κριούς και με καθαρές αμνάδες για την φυλή των ζώων μας. Έπειτα προσαρμόζουμε ανάλογα την διατροφή και τις συνθήκες για την εκτροφή μας ακολουθώντας τα γενικά χαρακτηριστικά που αναφέραμε.Η γαλακτοπαραγωγή μιας κτηνοτροφικής μονάδας εξαρτάται από "τον γονότυπο, την διατροφή, τις συνθήκες διατήρησης και διαχείρισης των ζώων".